Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gangfelt?

Rapportert anonymt 07:50, man. 5 desember 2016

Det virker naturlig å ha et gangfelt på begge sider av Stålverksvegen fra fortauene. Også ved utkjørsel fra Coop Prix.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no