Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gang og sykkelveien forsvinner

Publisert av Morten Gulaker 21:07, tir. 6 desember 2016

Saken gjelder Aunveien.Det er ikke holdbart slik den er til tider.Farlig er den også for de som kommer i full fart på sykkel i Gevingfeltet.Hver gang det regner "raser" veien ut.Vi har varslet kommunen utallige ganger,men det tar tid før de kommer å gjør noe. Åge Bratt, beboer i nærheten har fungert som veivokter og satt i stand veien nesten hver gang det har vært store nedbørsmengder.Tungt arbeid.i.Dette er ensykkel og gangsti som benyttes av hele Gevingfeltet.De som er ansvarlig for brøytinga vinterstid har fyllt opp alle grøfter med grus. Skulle fått grøftet og lagt asfalt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no