Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Speilblank stålis

Rapportert anonymt 07:36, fre. 16 desember 2016

Villt glatt vei i dag. Så hard is at pigger ikke hjelper. Hovedrute for myke trafikkanter sør for Trheim.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no