Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i veien!

Publisert av Svein Nordvik 14:29, fre. 30 desember 2016

Hullet er såpass stort og skarpt at det er fare for at felger ødelegges

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no