Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tømmervelte

Rapportert anonymt 12:52, fre. 17 februar 2017

Tømmervelte som hindrer sikt, samt dårlig lagt opp og kan rulle ut i veien mot gårdsplass med barn

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no