Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dam ved overgangsfelt

Rapportert anonymt 09:07, ons. 22 februar 2017

Ved overgangsfeltet over Rv.5 Gravensteinsgata øst for kommunehuset danner fartshumpen i veien to dammer på hver side av overgangsfeltet. Disse fylles med vann og gjørme, ca 10 cm dypt, og gjør at fotgjengere må ta et langt steg / hopp ut i veien for ikke å bli våt på beina. Dette er ikke universelt utformet, og folk som er dårlig til beins er nødt til å trakke i dammen. En enkel løsning er å fylle igjen dammene, slik at det blir ett jevnt nivå for gående.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no