Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende skilt på bussholdeplassen

Rapportert anonymt 12:18, ons. 1 mars 2017

På bussholdeplassen som heter Lerskall langs linje 124 fra Tønsberg mangler det buss-skilt. Dette fører til at mange bussjåfører bare kjører rett forbi holdeplassen og heller stopper på neste stopp som har skilt. Dette er veldig upraktisk, særlig for små skolebarn. Går det an å sette opp et skilt på holdeplassen?

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no