Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

40 sone, er det riktig?

Publisert av Jon Sundby 17:14, man. 27 mars 2017

Dette er å betrakte som en klage på at man har 40-sone på denne strekningen. Det reises spørsmål ved regelgrunnlaget som er anvendt her. Dette er til vesentlig ulempe for oss som bruker strekningen daglig.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no