Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys sluknet

Publisert av Alf Olav Frog 22:01, tir. 28 mars 2017

To gatelys er sluknet: ett rett før toppen og ett rett etter toppen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no