Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys ute av drift

Publisert av Ingolf Zeiner Petersen 00:50, ons. 19 april 2017

Flere gatelys (3+) i nærheten av hverandre er defekt og gjør det utrygt for fotgjengere i området.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no