Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Bilvei som krysser sykkelvei er ikke merket med "vikeplikt for syklister" i begge retninger.

Rapportert anonymt 17:48, lør. 22 april 2017

Bilvei som krysser sykkelvei er ikke merket med "vikeplikt for syklister" i begge retninger. Det mangler i kjøreretningen inn på parkeringsplass. Syklister som kommer i motsatt retning og ser vikepliktskilt i sin fartsretning, vil feilaktig kunne anta at bilister i motsatt retninger ser et slikt skilt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no