Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Store hull i veien

Rapportert anonymt 20:03, fre. 23 juni 2017

Store hull i veien, i svingen/krysset Vestengveien. Veien går inn til boligfelt, barnehage og andre arbeidsplasser, og hullene er på et så ugunstig sted at de skaper unødig trafikkstans samt at man som sjåfør tidvis må helt over i motsatt kjøreretning for å ikke skade kjøretøyet.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no