Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Store hull i veien i 80 km sone

Rapportert anonymt 12:12, ons. 12 juli 2017

Store hull i veien pga manglende asfalt på bakketopp i innkjøringen til Hosen. Trafikkfarlige situasjoner oppstår i 80 km sone. Har vært gradvis forverring over lang tid.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no