Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Nå er det snart ett år siden dette gatelyset i Skjoldmøyvegen ble kjørt ned og det er ikke reparert ennå. Når kan vi forvente at gatelyset blir ordnet?

Rapportert anonymt 13:54, lør. 12 august 2017

Mast til gatelyset ble kjørt ned november i fjor uten at det der reparert ennå. Her er det mye trafikk og mange eldre. Når kan vi forvente at det settes opp nytt gatelys?

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no