Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Nedblåste trær over stien Dramstad - Verket.

Rapportert anonymt 15:11, ons. 23 august 2017

På stien mellom Dramstad og Verket er det knekte trær som ligger over stien. Bør fjernes. Veit ikke hvem som tar seg av opprydding der. Dersom dere ikke er rette vedkommende, kan dere evt. videresende disse opplysningene dit de hører hjemme. Hilsen Alvhild Årmot Andreassen

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no