Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelyset utenfor hus nr 22 fungerer ikke

Publisert av Frank Martinsen 21:15, man. 28 august 2017

Gatelyset fungerer ikke

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no