Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Stort dypt hull

Publisert av Arne.dragland@gmail.com 20:18, fre. 1 september 2017

Hullet blir større for vær dag, fare for skolebarn/ bil.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no