Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Forlatt bil gateparkert

Rapportert anonymt 22:14, lør. 9 september 2017

Latvisk bil har stått parkert i grøften I over en måned, Regnr FER 766

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no