Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kumlokket er for lavt i veien

Rapportert anonymt 09:34, lør. 16 september 2017

Noen har vært og justert på en kum i Skoleveien slik at kumlokket er blitt for lavt .

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no