Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende gatelys

Rapportert anonymt 23:39, tir. 3 oktober 2017

De tre gatelysene langs Løvsetvegen FV742 mellom Storåsen og Loddgårdstrøa fungerer ikke.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no