Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys nr. 2 vest for Ljotebøelva på Kyrkjebø er i haust vore ute av drift.

Rapportert anonymt 09:09, ons. 18 oktober 2017

Gatelys nr. 2 vest for Ljotebøelva på Kyrkjebø er i haust vore ute av drift.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no