Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys virker ikke

Publisert av per.skolegarden@asnes.kommune.no 11:00, fre. 20 oktober 2017

Gatelys virker ikke, dette problemet har vart siden 17.10.2017

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no