Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelyset er dødt.

Publisert av Eilef Johan Gard 07:21, man. 23 oktober 2017

Gatelyset langs vegen og på hurtigbåtkaien har vore dødt fleire veker.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no