Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Silo/gjødsel/ kloakk i overvann

Rapportert anonymt 20:36, man. 6 november 2017

Silo/gjødsel/kloakk i overvann /veide på ubebygd side av vegen. Avgir tidvis kraftig lukt, og har utløp direkte i småbåthavn i Gongstø

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no