Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelysene fungerer ikke.

Rapportert anonymt 22:47, tor. 9 november 2017

Ingen av gatelysene langs Åsbygdsveien fungerer.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no