Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Råkjøring

Publisert av Ann-Christin Skaiaa 11:17, fre. 29 april 2011

Var vanskelig å finne nøyaktig på kartet. Men det gjelder veien fra Laget opp mot Gjeving/Lyngør. Voldsom trafikk spesiellt om sommeren, men også resten av året. Hensynsløs råkjøring, fyllekjøring, mange nesten ulykker. Smal uoversiktelig vei, forbi gårdstun og rideveier. Låvebru rett ut i veien. stall med utgang rett i veien. Hage gjerder tett ved vei, uoversiktelige utkjørsler fra gårder og hus. Enormt med syklende og gående på veien i sommerhalvåret. Er det virkelig ikke mulig å få gjort noe med farten i dette området? Fartsdumper ?, skilter ?

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no