Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

2 gatelys ute av funksjon

Publisert av hsyvderu@bbnett.no 23:06, fre. 24 november 2017

2 gatelys virker ikke.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no