Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Skadet veiskulder

Rapportert anonymt 08:55, tir. 28 november 2017

Dyp hjulspor etter lastebil el. som har tatt bort deler av veiskulder og kan føre til at asfaltdekket blir ødelagt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no