Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Smal vei uten veiskulder.

Rapportert anonymt 09:09, tir. 28 november 2017

Veiskulder er trolig avglemt her av entreprenør, etter utbedringer av veistykke i høst. Veien er nå for smal til at to biler kan passere her og dette kan trolig være trafikk farlig. Det er i dag en bratt kant rett ned fra asfalten og ned i dyp grøft på begge sider av denne delen av homledalsvegen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no