Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Rekkverk mangler

Rapportert anonymt 09:24, tir. 28 november 2017

I denne skarpe svingen med nokså bratte bakke mangler det rekkverk / autovern. Veien kan til tider være utfordrende å kjøre og ved isetevei på stedet skal det ikke mye til før man kan få en alvorlig ulykke ved en utforkjøring her. Her burde det absolutt ha vært satt opp autovern på noe få meter for å øke trafikksikkerheten betraktelig.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no