Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Må skiftes pære

Publisert av Leif Einar Husebæk 13:40, tir. 28 november 2017

Gatelys i kryss virker ikke.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no