Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

20 cm hull i vegen

Publisert av Stian Olsen 18:08, tir. 5 desember 2017

20 cm dypt hull i vegen. Fare for punktering. Fare for personskade hvis noen sykler ned i hullet.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no