Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lyspunktet er mørkt

Rapportert anonymt 10:49, ons. 13 desember 2017

Det må skiftes pære i lyset ved gangfeltet / holdeplass for buss.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no