Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

60 sonen er alt for lang

Rapportert anonymt 00:06, lør. 16 desember 2017

60 sonen er uforsvarlig og alt for lang

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no