Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mange huller i veien/parkeringsplassen på hurtigbåtkaien

Rapportert anonymt 15:43, ons. 20 desember 2017

Det er flere store hull i veien/parkeringsplassen på hurtigbåtkaien.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no