Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

På grunn av manglene måking har det dannet seg høye issvuller i midten av kjørebanene.

Publisert av Jahn-Oluf Skonnord 10:11, tir. 9 januar 2018

På grunn av manglende brøyting har det dannet seg langsgående issvuller i Symreveien, opptil 10 cm høye, som skaper problemer for meg når jeg skal kjøre inn på min eiendom da bilen ikke kommer ut av sporet og skrenser. Hele bakken opp til hovedveien bør skrapes.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no