Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tidligere: flott vinterføre. Nå: glatt vei etter skraping

Rapportert anonymt 18:45, ons. 17 januar 2018

I flere uker har det vært flott vinterføre på fv 88 fra Svene til Kongsberg (østsidevegen). Brøyting har vært helt super! Men i dag hadde de skrapa veien nesten ned til asfalten med ett tynt islag som gjorde at det ble veldig glatt. Hvorfor ødelegge på denne måten når vinterføret ga svært godt veigrep?

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no