Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelysene virker ikke

Publisert av Kjetil Skog 14:37, fre. 19 januar 2018

Ingen gatelys siden nyttår i Spellemannsdalen

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no