Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Takras fra Dale-Gudbrands Gard ligger i veien.

Rapportert anonymt 21:59, ons. 24 januar 2018

Det har falt snø ned i veibanen fra taket på en av bygningene på Dale-Gudbrands Gard.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no