Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelysene på Knappergarden virker ikke

Publisert av Hans Ø Knapper 19:29, fre. 2 februar 2018

Alle gatelysene i området er mørke

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no