Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys virker ikke, har ikke gjort det på lang tid

Rapportert anonymt 11:20, lør. 3 februar 2018

Gatelys virker ikke og gar ikke gjort det på lang tid😣

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no