Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Store vegskader

Publisert av Truls Meek 14:59, ons. 14 februar 2018

Store vegskader, dype hull og sprekker i asfaltdekket.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no