Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende måking av fortau. Skaper svært farlige situasjoner når barna skal til og fra skolen med skolebussen.

Publisert av Daniel Lobo 11:46, fre. 16 februar 2018

Svært varierende kvalitet på måkingen hver gang det snør. Dette skaper svært faarlige situasjoner for barn når de skal til og fra skolebussen. Veien er måkt, men ikke fortauet.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no