Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Glatte, stedvis sporet vei

Rapportert anonymt 16:26, lør. 24 februar 2018

Store deler av Midtvangveien i Øvre Vang er veldig glatt, stedvis sporet i svinger. Behov for veiskraping da strøing kun hjelper der og da. Takknemlig om veien skrapes/ høvles.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no