Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende mulighet for passasje over veien

Rapportert anonymt 21:08, man. 5 mars 2018

Hei! Det mangler tilrettelagt mulighet for passasje over veien til Rema 1000 og Ormerudveien. Dette er trafikkfarlig, og bør sees på. I dag må man over to dype grøfter for å komme seg over veien, og det er ikke noe signal som gjør bilister klar over at det er mye overgang her. I området er det mange uten bil, som derfor er avhengige av å kunne gå over veien, og det er langt til nærmeste gangfelt- i tillegg må man krysse ytterligere tre veier og to større avkjørsler for å benytte seg av gangfeltet. (Samt at fortauet heller ikke er måkt på denne strekningen i dag)

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no