Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Innkjøring Konglestien Avlastning. Pga mye snø, vanskelig å svinge ut og inn med skoleskyss .

Publisert av Morten 14:32, fre. 9 mars 2018

Store hauger med snø som gjør det særs vanskelig for oss som kjører barn til avlastningssenteret å komme frem. Liten bratt isete bakke.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no