Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i asfalt ved kum

Rapportert anonymt 13:15, man. 9 mai 2011

Hull i asfalt ved siden av kummen i krysset mellom Nygårdsbakken og Gangveien.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no