Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i ca halve Grøumveien fra krysset og til husnummerne rundt 250

Publisert av Ingrid Heierstad 11:49, man. 2 april 2018

Det er veldig vanskelig å kjøre på veien, masse hull, tælahiv, masse vann som lager renner i veien... det er mange som ikke tørr å kjøre på veien...

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no