Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mørke gatelys i Bergvegen, hele Østerengbråten unntatt nederste del av Rådyrvegen, samt store deler av Øgardsvegen.

Rapportert anonymt 09:02, fre. 6 april 2018

Mørke gatelys i Bergvegen, hele Østerengbråten unntatt nederste del av Rådyrvegen, samt store deler av Øgardsvegen (ihvertfall fra Gullsmedforretningen til krysset Øgardsvegen/Bergvegen). Gangveien mellom Bergvegen og Rådyrvegen er også mørk.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no