Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys

Rapportert anonymt 09:12, lør. 14 april 2018

Gatelys i Bergvegen og Grendevegen har vært ute av drift i over en uke!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no